> Haptene
Digoxigenin (DIG) (Internal modification)

Here, the internal modification is attached via an amino-dT building block.
Digoxigenin (DIG) Internal modification: int. dT-Dig
int. dT-Dig